Zdravili so se v Franji

Bolnišnica je bila v prvi vrsti namenjena ranjenim in bolnim partizanom, čeprav tudi civilistom niso odrekli pomoči. V vseh oddelkih Franje se je zdravilo skoraj 900 pacientov različnih narodnosti, največ v centralnem oddelku v soteski Pasice (oddelek B). Od tam so bili mnogi poslani na nadaljnje zdravljenje v zunanje oddelke, ki so sprejemali lažje ranjene ali bolne. Med zdravljenimi je bilo le dobrih 6% žensk. Po doslej zbranih podatkih je v bolnišnici umrlo 83 ljudi.