Partizanska bolnica Franja ohranja znak evropske dediščine - 0