Javorca in Franja, ko zmaga človečnostJavorca in Franja, ko zmaga človečnost