Partizanska bolnica Franja ohranja znak evropske dediščinePartizanska bolnica Franja ohranja znak evropske dediščine